خدمات ارزی:

شما هم وطن عزیز چنانچه مایل به فروش ارزودریافت ریال آن درایران ویا خرید ارزوپرداخت ریال آن ازحساب بانکی خوددرایران بطور همزمان میباشید هفت روزهفته وبیست وچهارساعته (724) پس از تماس باشرکت وداشتن حساب وکارت عابربانک ورمز اینترنتی در یکی از بانک های ایران به روش های زیرمیتوانید اقدام فرمائید. ضمنا درصورت نداشتن حساب بانکی در ایران این شرکت برای شما افتتاح حساب می نماید:

خرید وفروش ارز:

    - سرویس اختصاصی درتورنتو بزرگ (GTA):

برای اولین بار در دنیا خدمات صرافی جهت هم وطنان عزیز ساکن تورنتو بزرگ (GTA) وتبدیل ریال به دلار یا دلار به ریال بصورت همزمان (Real Time) در محل کار یا منزل شما ویا هرمکان دیگری که تعیین بفرمائید انجام می پذیرد.

با تماس تلفنی هفت روز هفته و24 ساعته (724) نماینده شرکت همراه با یک دستگاه POS وسایرملزومات ارتباطی و انفورماتیکی  (ICT) در محل وزمان مورد نظر شما حاضر وریال شمارا به دلار و یا دلار شما را  به  ریال  تبدیل و در همان لحظه مبلغ مورد نظر در ایران به حساب شما واریز ویا برداشت خواهد شد.

باتوجه به مطالب معروضه همانطوریکه ملاحظه می فرمائید در این سیستم زمان ، مکان وواسطه حذف گردیده و در کمال آسودگی خیال نقل وانتقال وجوه شما از تورنتو انجام می پذیرد.                                        

- سرویس عمومی درکلیه کشور های خارج از ایران:

 هم وطنان عزیز ساکن مکان های خارج از ایران علی الخصوص سایر شهرهای کانادا وآمریکا می توانند جهت فروش دلار خود با شرکت تماس وبا واریز دلار خود به حساب شرکت درهمان لحظه ریال مربوطه به حساب ایشان در ایران واریز خواهد شد.

درصورتیکه قصد خرید دلار داشته باشند با راهنمائی کارشناسان این شرکت واز طریق خرید اینترنتی این سایت ریال آنان از طریق اینترنت به حساب شرکت واریز و دلار مربوطه به حساب ارزی آنان حواله خواهد گردید.

نکات مورد توجه:

1- نرخ خرید و فروش ارز را ازسایت ما ملاحظه فرمائید.

2- حداکثر مبلغ حواله روزانه هشت هزاردلار برای  اشخاص حقیقی می باشد.

                    کارشناسان ما در شرکت در طول هفته مشتاق پاسخگوئی به سئوالات شما می باشند.